Veelgestelde vragen

Krijgt de leerling/mijn kind elk jaar dezelfde ondersteuner?

Wij proberen om ondersteuningen zoveel mogelijk te continueren, zodat de kinderen bij dezelfde ondersteuners blijven. Wegens praktische omstandigheden is dit echter niet steeds gegarandeerd. Wij willen ook vermijden dat de ondersteuners op te veel verschillende scholen staan en te grote afstanden moeten afleggen. Om de kwaliteit van onze ondersteuningen te kunnen garanderen, moeten wij soms wissels doorvoeren.

Hoeveel uren ondersteuning krijgt de leerling/mijn kind?

Anders dan de vroegere GON-begeleiding, spreekt ondersteuning niet in termen van uren. Wij kijken naar de noden van de leerlingen en proberen daar de gepaste tijd aan te koppelen. De ondersteuningen kunnen ook flexibel ingezet worden: intensiever bij hoge nood en sporadischer wanneer het lukt in de klas. Samen met de partners kijken we tijdens het eerste gesprek wat we voor de leerling en de school kunnen betekenen en hoe we dit organiseren. Ouders worden steeds geïnformeerd over mogelijke wijzigingen.

Hoe lang krijgt de leerling/mijn kind ondersteuning?

Wij kijken steeds naar de noden en werken flexibel. Als we merken dat een kind zonder onze ondersteuning verder kan, kan het traject even gepauzeerd worden. Als we zouden merken dat er opnieuw ondersteuning nodig is, zijn wij meteen weer beschikbaar.

Ondersteuning kan in principe heel de lagere schoolloopbaan verder worden gezet. Zo lang is het (gemotiveerd) verslag ook geldig. Bij de overgang naar het secundair onderwijs wordt herbekeken door het CLB of het (gemotiveerd) verslag opnieuw wordt opgesteld, afhankelijk van de noden op dat moment.

Heeft de leerling/mijn kind recht op meer uren ondersteuning als het een verslag voor buitengewoon onderwijs krijgt in plaats van een gemotiveerd verslag?

Voor een kind dat ondersteuning krijgt vanuit de brede types (basisaanbod, 3 en 9) maakt een verslag (V) of gemotiveerd verslag (GV) geen verschil uit. Wij krijgen voor deze ondersteuningen een aantal uren omkadering bij de start van het schooljaar en daarmee moeten wij de ondersteuningen kunnen organiseren voor de rest van het schooljaar.

Voor de kleine types betekent het omzetten van een GV naar een V wel een verschil in het aantal middelen dat gegenereerd wordt. Deze middelen komen er dan bij na de tellingen van 1 oktober of 1 februari. Genereren betekent echter niet aanwenden. Ook hier is de ondersteuniing op de klasvloer nog afhankelijk van een aantal factoren zoals het de noden van het kind, het ambt van de ondersteuner, etc. Voor meer details verwijzen wij graag naar de omzendbrief.