Aanmelden

Enkel scholen kunnen via onderstaand formulier een leerling aanmelden voor ondersteuning. Aanmeldingen kunnen gedurende het hele schooljaar worden ingediend. Bekijk zeker nog eens het stroomdiagram met de richtlijnen.
Ben je een ouder en denk je dat jouw kind ondersteuning kan gebruiken? Bespreek dit met de school en het CLB.