Hoe verloopt een ondersteuning?

  1. Aanmelding bij het ONW door de school nadat er een (gemotiveerd) verslag werd opgemaakt door het CLB.

  2. Observatie in de klas door de ondersteuner.

  3. Verhelderingsgesprek met alle partners (school, CLB, ouders en eventuele externen) om aanpak en doelen van de ondersteuning te bepalen.

  4. De ondersteuner maakt op basis van die doelen een plan van aanpak op en bezorgt dit aan de school.

  5. De ondersteuning verloopt op basis van dit plan van aanpak en kan flexibel worden ingezet.

  6. Evaluatiegesprekken vinden tussentijds en op het einde van het jaar plaats om te bepalen of er aanpassingen moeten gebeuren. Dit kan inhouden dat de doelen wijzigen en/of dat de ondersteuning wordt afgebouwd, gepauzeerd of stopgezet.