Wij bieden momenteel ondersteuning aan voor kinderen met een (gemotiveerd) verslag van het brede type (basisaanbod, 3 en 9) en van het kleine type 2, 4 en 7 STOS.

(Enkel voor scholen)

"Wij geloven in een maatschappij waar iedereen binnen zijn of haar eigen mogelijkheden aan bod komt en iedereen evenwaardig is. We focussen op een duurzame ontwikkeling samen met onze partners. Allemaal samen kunnen wij de slaagkansen van kinderen vergroten."

Hoe doen we dat?

Maatwerk

 • We vertrekken vanuit de individuele noden van het kind

 • Het is een SAMEN-verhaal met de context (school, ouders, externen, …)

 • De mate van ondersteuning is flexibel naargelang de nood

 • We evalueren regelmatig en sturen bij indien nodig


Focus op het positieve

 • We vertrekken vanuit de sterktes van het kind, de leerkracht en de ondersteuner

 • We focussen op het positieve en kijken naar wat goed loopt

 • We bouwen samen een stevig team om elk kind de beste kansen te bieden


Welbevinden

 • We willen dat zowel kind, schoolteam en omgeving betrokken zijn en zich goed voelen

 • We volgen van dichtbij op

 • We spelen in op de noden van het moment


Haalbaarheid

 • We zetten in op maximale ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 • We zoeken samen naar redelijke aanpassingen

 • We bewaken de grenzen van kind, leerkracht en de school

 • We signaleren tijdig wanneer iets niet haalbaar/werkbaar isDuurzaamheid

 • We werken leerling-, leerkracht-, en teamgericht

 • We vertalen de ervaringen en expertise van het buitengewoon onderwijs naar het gewoon onderwijs

 • We focussen op het versterken van schoolteams in hun ‘leer-kracht’ zijn


Bereikbaarheid voor allen

 • We wensen dat leerkrachten, scholen en ouders vlot bij ons terecht kunnen

 • We werken samen in een sfeer van vertrouwen en veiligheid

 • We luisteren naar de hulpvraag van elke betrokkene


Levenslang leren

 • We professionaliseren onszelf voortdurend via teamoverleg en intervisie

 • Collega’s kunnen steeds bij elkaar terecht met vragen

 • We nemen deel aan individuele of teamgerichte bijscholingen om onze expertise uit te breiden


Wij zijn niet beschikbaar op:

Interne nascholing: vrijdagnamiddag 2/12, vrijdag 21 en 28/04 en

donderdag 11/05

Facultatieve verlofdagen op 03/10 en 03/02

Teamoverleg: wekelijks op maandagnamiddag

Slotdag: donderdag 29/06